Novinky z Kolumbie

Zajtra sadáme na autobus a odvezieme sa až na hranice Ekvádoru. Kolumbia je super krajina s krásnou prírodou, super jedlom a perfektnými ľudmi a určite sa sem chceme vrátiť, ale teraz nemáme veľa času, keďže to chceme stihnúť do Vianoc do Argentíny

Konečne sme tiež upravili stránku s linkami.